Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.10.2018 - 15:01  //  aktualizácia: 12.10.2018 - 15:14  //  zobrazené: 2935

Prečo je dôležité ísť voliť?

„Na to, aby sa Šaľa naďalej rozvíjala, nestačí sám primátor. Bez podpory poslancov by sa projekty a plány nestali realitou,“ zdôrazňuje primátor Šale Jozef Belický. Poukazuje na to, že komunálne voľby sú dôležité a je potrebné ísť voliť. Aj keď je o primátorovi de facto rozhodnuté. Volebná účasť v roku 2014 bola v Šali takmer 36%. Aká bude 10. novembra 2018?

 

Ako vnímate, že ste jediný kandidát na post primátora Šale? Čo to znamená v súvislosti s voľbami?

Je to pre mňa zadosťučinenie. Tá práca, ktorú sme odviedli, nebola márna. Tomu, aby sme mali úspechy, ale nevystačí primátor sám. Na to je potrebné oveľa viac ľudí. Týka sa to najmä mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o zásadných otázkach v tomto meste. Bez hlasovania poslancov, bez ich podpory by sa tieto projekty neboli stali realitou. Myslím si, že sme našli porozumenie v tých uplynulých štyroch rokoch a poslanci podporovali každý projekt, ktorý rozvíjal Šaľu.

Na druhej strane tu máme skvelých zamestnancov, ktorí tú prácu, ktorú schvália poslanci, vo finále vykonajú. Chcem sa aj im poďakovať za to, že za tie štyri roky odviedli kus poctivej práce a výsledky naozaj vidieť. Nejde len o stavebné práce, rekonštrukcie. Zmenilo sa tu množstvo ďalších vecí – boli sme úspešní pri získavaní zdrojov, v tomto volebnom období sme priniesli 8, 7 milióna z cudzích zdrojov, ktoré sú nenávratné. Neviem, či existuje na Slovensku mesto, ktoré bolo v tomto smere tak úspešné. Súvisí to s tým, že sme získali aj podporu verejnosti, ktorá nám dokázala s niektorými projektmi pomôcť. Získali sme podporu podnikateľov, občianskych združení.

 

Účasť v komunálnych voľbách sa pohybuje na úrovni 30-40%, v Šali bola pred štyrmi rokmi takmer 36%. Prečo je dôležité, aby ľudia išli voliť aj napriek tomu, že o primátorovi je de facto rozhodnuté?

To, že som jediným kandidátom na primátora, môže znamenať pre tieto voľby aj negatívum. Jeden kandidát na primátora je pre voliča demotivujúce. Mnohí to vnímajú tak, že ak sa nevolí primátor, netreba ísť voliť. Ale je veľmi dôležité, aby každý občan, ktorý sa chce podieľať na tom, aká bude naša budúcnosť, odišiel voliť. Veď má šancu, príležitosť voliť človeka, ktorého pozná, ktorému dôveruje, ktorého pravidelne stretáva, s ktorým komunikuje a ktorému môže povedať, že „mohol by si na zastupiteľstve tento náš záujem predniesť“ alebo aj povedať, že sa nám niečo nepodarilo. Ak volič neodíde voliť, môže sa mu stať, že iní zvolia niekoho, koho vôbec nepozná, s kým nemá takýto vzťah a do určitej miery sa „vyoutuje“ z verejného rozhodovania sám. Toto je dôvod, prečo majú ísť obyvatelia voliť. V Šali máme tri volebné obvody. Sú to tri „mikroregióny“ približne so 7 000 obyvateľmi. Z tých 7 000 si obyvatelia volia v každom jednom volebnom obvode 7 poslancov. Čiže je veľká šanca, že sa tam naozaj dostanú poslanci, ktorí zastupujú tých ľudí daného obvodu.

Tak tomu bolo aj v minulých voľbách a poslanci odviedli naozaj skvelú prácu. Môžeme diskutovať o jednotlivých rozhodnutiach, či boli správne, či to nemalo byť inak. Ale pozrime si finálny výsledok. Myslím, že toto mesto nastúpilo na cestu zásadného rozvoja pre budúcnosť. Či je to budovanie bytov, alebo to, že sme prevzali zodpovednosť za niektoré priestranstvá za cenu, že sme si ich museli prenajať – to je prípad lesoparku, nemocničného parku. Títo poslanci stáli pri všetkých rozhodnutiach, zobrali zodpovednosť a podporili tie projekty.

Máme dostatok príkladov okolo seba, aby sme videli, aké problémy  môže spôsobovať, že sa zvolí zastupiteľstvo, ktoré nie je v úplnom porozumení s primátorom. Je tu príklad Galanty. Zastupiteľstvo neschváli projekt alebo primátor nepodpíše uznesenie zastupiteľstva - toto je čistá strata času pre mesto, ktorá by bolela nás všetkých. Nikomu takýto stav neprospieva.

 

Vnímate medzi obyvateľmi, že majú „vlažný“ postoj k voľbám a nemajú motiváciu prísť k volebným urnám?

Mám osobnú skúsenosť. Ľudia, ktorí ma podporovali v minulých voľbách, pristavia ma a povedia mi, že sa tešia, že je o voľbách rozhodnuté, že sa tešia na ďalšie roky práce. No v podtóne počuť, že už vlastne nemá zmysel ísť voliť. Ja však každého povzbudzujem, aby voliť išiel. Aby si obyvatelia zvolili poslancov, ktorí spolu so mnou budú docieľovať skvelé výsledky pre toto mesto a budú podporovať ďalšie dobré projekty, ktoré môže nám všetkým priniesť osoh.

 

„Kampaňujete“ nejakým spôsobom?

Považoval by som to za neslušné, keby som prešiel mlčaním v tejto kampani. Mám tri billboardy. Pokúšame sa predostrieť ľuďom to, že tie sľuby, ktoré som dal pred minulými voľbami, sme splnili. Príde ešte tá fáza kampane, kedy predstavíme veci, s ktorými treba pohnúť a myslím si, že sme schopní ich aj zrealizovať.

 

Od prvých demokratických volieb ste prvý kandidát v Šali, ktorý nemá protikandidáta. Čomu vlastne pripisujete, že sa ako jediný uchádzate o tento post?

Pred štyrmi rokmi, tesne po vyhlásení výsledkov volieb, som odpovedal na otázky pani redaktorky RTV Krea. Pýtala sa, či si naozaj myslím, že čo som sľúbil, nie sú len plané sľuby. Nebolo jednoduché presvedčiť verejnosť, že je možné tieto plány docieliť. To, že sme ich docielili, je len obyčajná slušnosť kandidáta. Každý, kto kandiduje, by mal byť presvedčený o tom, že je schopný to splniť. Rozvíjali sme mesto v každej oblasti, každý cítil, že samospráva tu je a podporuje aj jeho záujem. To je to, prečo to asi ostatní kandidáti vyhodnotili tak, že momentálne nie je potrebná zmena.

Verím, že sa podarí vybrať aj nové mestské zastupiteľstvo tak, že to bude podobne zodpovedná skupina ľudí, aká je tu teraz. Že budú vedieť naďalej rozhodovať v prospech mesta. Voliť treba tak, aby to boli ľudia, ktorí podporujú progres a ktorí rozumejú tomu, čo znamená spájať a nie čo znamená rozdeľovať.

 

(ek)