Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 09:21  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 09:22  //  zobrazené: 470

Pracovná ponuka - zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

 

V súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v znení neskorších predpisov, kvalifikačnými predpokladmi sú:

  • požadovaný stupeň vzdelania – ÚSO v študijnom odbore
  • učiteľstvo pre materské školy,
  • učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,
  • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
  • 5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),
  • vykonaná I. atestácia,
  • znalosť príslušnej legislatívy,
  • organizačné a riadiace schopnosti,
  • osobnostné a morálne predpoklady,
  • občianska bezúhonnosť.

 

Termín nástupu: dohodou

Kontakt:

Adresa: ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa

Telefón: 031/7702466

Email: riaditel@zsmurgasasala.sk , sidoova@zsmurgasasala.sk