Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2018 - 08:27  //  aktualizácia: 24.10.2018 - 08:29  //  zobrazené: 1010

Pracovná ponuka - právnik mesta Šaľa

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

 

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície

 právnik

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právnické vzdelanie,
 • nadväzná odborná príprava - Rigorózna skúška,

Iné kritériá a požiadavky:

 • minimálne 3 roky odbornej praxe,
 • prax v samospráve vítaná,
 • znalosť právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • pracovná pozícia vhodná pre absolventa – NIE,
 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t. j. nie pri podávaní prihlášky),
 • počítačové znalosti - Microsoft Office,

Náplň práce:

 • riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa  v právnych sporoch,
 • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

 

Základná zložka mzdy v hrubom: 1300,- Eur (mesačne)

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď

 

Termín uzávierky prihlášok: 13. 11. 2018

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného, emailového a  telefonického kontaktu,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
 • súhlas  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle platných predpisov),

možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                                                                 Zn. právnik    

Nám. Sv. Trojice č. 7                         

927 15  Šaľa   

 

 

Šaľa  23. 10. 2018

 

                                                                                               Mgr. Jozef Belický v.r.

primátor mesta

Prílohy

právnik

(pdf - 81.14 kB)