Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.06.2020 - 14:17  //  aktualizácia: 19.06.2020 - 14:18  //  zobrazené: 184

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 24.06.2020 (stredu) o 16:30 hod. v malej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

 

Program:

  1. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  2. Spresnenie informácií o pokračovaní a plánoch projektu Sila zvyku
  3. Informácia o živote ľudí bez domova počas núdzového stavu a po jeho ukončení
  4. Informácia o stave a posudzovania zámerov:
  • Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“
  • Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”
  1. Rôzne
  2. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                     Predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa