Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2019 - 14:36  //  aktualizácia: 07.05.2019 - 14:37  //  zobrazené: 412

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2019 (utorok)  o 16,00 h. v malej zasadačke  Mestského úradu v Šali.
 
Program:
 
1.      Parkovanie v meste - informácie predsedu komisie o zistenej situácii s parkovacími miestami  
2.      Voľná diskusia k danej téme, návrhy riešení zlepšenia situácie parkovania v meste
3.      Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
4.      Rôzne
 
Ing. Róbert Andráši
Predseda Komisie