Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.01.2020 - 13:32  //  aktualizácia: 21.01.2020 - 13:35  //  zobrazené: 159

Pozvánka na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

Komisia mládeže a  športu pri MsZ V Šali

 

Šaľa 20. 1. 2020

 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 27. 1. 2020 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
    pre oblasť športu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
  4. Vyhlásenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2019 – príprava a organizácia - Ing. Martina Čižmáriková
  5. Doplnenie záväzných kritérií pre podávanie návrhov na ocenenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa za rok 2020 a vyššie – Peter Szalay
  6. Informácia o preplácaní permanentiek za vstupy do krytej plavárne v areáli Duslo Šaľa - Ing. Patrik Ščasný
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

Peter Szalay

predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomníčka komisie