Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.10.2018 - 08:21  //  aktualizácia: 15.10.2018 - 08:22  //  zobrazené: 413

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa bude konať 17. októbra ( streda ) 2018 o 15,30 hod. v budove domu kultúry.
 
 
Program:
 
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Organizácia Dňa veteránov – Mgr. Demín
4. Organizácia Tvorivý čin roka – predseda komisie
5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v programe kultúra – vedúci MsKS
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie
 
 
Prizvaný:
 
- Ing. Botka, vedúci MsKS
 
 
Šaľa, 12.10.2018
Július Morávek
predseda komisie