Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.06.2021 - 09:06  //  aktualizácia: 02.06.2021 - 09:07  //  zobrazené: 456

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2021 (utorok) o 16,00 hodine v kongresovej sále na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. 3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena
 4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2020 – Mgr. Adriana Gerová
 5. Správa o činnosti MsKS za rok 2020 – Ing. František Botka
 6. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún - august 2021 – Ing. František Botka
 7. Požiadavka mesta Telč (ČR) na umelecké teleso, ktoré vystúpi na historických slávnostiach – členovia komisie kultúry
 8. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková
 9. TČR 2020 - Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 10. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 11. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 12. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – členovia komisie
 13. Ponuka na projekt Minulosť je dnes
 14. Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MZ v Šali  – Ing. Gabriela Lacková
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Vladimír Vicena

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 2.6.2021

 

Peter Hlavatý    predseda komisie