Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.03.2024 - 07:56  //  aktualizácia: 26.03.2024 - 07:57  //  zobrazené: 229

Pozvánka na komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 27.3.2024

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 27.3.2024 (streda) o 16:00 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.
    

Program:
1.    Úvod 
2.    Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3.    Vyhodnotenie množstva komunálneho odpadu za rok 2023
4.    Informácia o akčnom pláne mesta Šaľa pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
5.    Rôzne
6.    Záver


RSDr. Peter Gomboš, v. r.
predseda komisie


Prizvaní:
Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa