Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2019 - 15:08  //  aktualizácia: 30.01.2019 - 15:08  //  zobrazené: 275

Pozvánka na 1. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2

Dátum a miesto konania: 04.02.2019 /pondelok/ o 17:00 hod.      v priestoroch Mestského úradu Šaľa 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Voľba predsedu VMČ č. 2 
 
3. 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019 
 
4. Podnety od občanov 
 
5. Rôzne 
 
6. Záver 
 
 
 
Šaľa, 30.01.2019 
 
 
 
                  Peter Hlavatý              predseda VMČ č. 2