Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.05.2021 - 08:55  //  aktualizácia: 06.05.2021 - 08:57  //  zobrazené: 263

Pozvánka komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali pozýva

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 10.05.2021 (pondelok) o 15:30 hod. vo veľkej  zasadačke na MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa  
  3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kontajnerových stojísk,  príprava jarného upratovania
  4. rôzne
  5. Záver

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                       Predseda komisie

 

Prizvaní:

 

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

Ján Komjáthy - MsP Šaľa