Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2017 - 14:55  //  aktualizácia: 06.03.2017 - 14:57  //  zobrazené: 1358

Pozvánka - 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

 

ktoré sa uskutoční 16. marca 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali.

Prílohy