Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.06.2019 - 13:00  //  aktualizácia: 17.06.2019 - 13:10  //  zobrazené: 542

Pozor športové kluby a všetky občianske združenia!

Dovoľujeme si dať do pozornosti športovej obci a všetkým občianskym združeniam dôležitú zákonnú povinnosť, ktorej lehota splnenia sa pomaly, ale nezadržateľne blíži. Ide o lehotu na splnenie si povinnosti, ktorá vyplynula z prijatia Zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon s účinnosťou od 1. 1. 2019 zmenil a doplnil (okrem iných) aj Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, podľa ktorého má väčšina športových organizácií zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.

http://www.ucps.sk/Povinnost_zapisu_statutarnych_zastupcov_sportovych_klubov_do_registra_mimovladnych_neziskovych_organizacii_na_MV_SR

 

http://www.epi.sk/zz/2018-346

 

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/ministerstvo-vnutra-vybuduje-komplexny-elektronicky-register-mimovladnych-organizacii.htm

 

 

www.ucps.sk

 

Prílohy