Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 10:52  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:52  //  zobrazené: 1291

Povolenie pre stavebníka Obec Močenok na odstránenie stavby na parcele v k. ú. Močenok, č. 732/1, ktorá bola odstraňovaná v roku 2016

číslo: I39/2017

Požadované informácie: povolenie pre stavebníka Obec Močenok na odstránenie stavby na parcele v k. ú. Močenok, č. 732/1, ktorá bola odstraňovaná v roku 2016.

Sprístupnené informácie:

- rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č. 05339/2015/SU/04751 na stavbu „Prevádzková budova súpisné číslo 1723, na pozemku parc. č. 732/1, kat. územie Močenok na Ul. Školská v Močenku“ - vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
5 strán formátu A4.

Prílohy

rozhodnutie

(pdf - 1.66 MB)