Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 20.06.2019 - 20:11  //  aktualizácia: 21.06.2019 - 11:59  //  zobrazené: 314

Pozvánka na zasadnutie

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2

Dátum a miesto konania: 26.06.2019 /streda/ o 17:00 h, v priestoroch Mestského úradu Šaľa

Program:

  1. Otvorenie
  2. 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
  3. Návrh predloženia priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
  4. Podnety od občanov
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Ing. Tomáš Mészáros

predseda VMČ č. 2