Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.07.2022 - 11:53  //  aktualizácia: 26.07.2022 - 11:55  //  zobrazené: 297

Poskytujete ako vlastník bytu resp. rodinného domu ubytovanie odídencom?

Poskytujete ako vlastník bytu resp. rodinného domu ubytovanie odídencom? Poskytovanie príspevku za ubytovanie

odídenca upravuje zákon o azyle, ako i aktuálne nariadenie vlády č. 218/2022 účinné od 21. júna 2022.

Príspevky oprávneným osobám sa budú vyplácať do 30. septembra 2022.

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom.

Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci.

V prípade, že ste začali poskytovať ubytovanie v mesiaci júl 2022, je potrebné do
konca júla 2022 (t. j. v priebehu 30. týždňa) predložiť zmluvu obci.

Zároveň je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. 

Prenajímateľ obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Ďalšie informácie ako i vzory aktuálnych výkazov nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie