Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:38  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:38  //  zobrazené: 652

Poskytnutie informácií z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie základných údajov z dokumentov uvedených nižšie – stačí tabuľka alebo jednoduchý zoznam (teda názov a miesto stavby, číslo parcely,

číslo: I57/2022

Požadované informácie: poskytnutie informácií z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie základných údajov z dokumentov uvedených nižšie – stačí tabuľka alebo jednoduchý zoznam (teda názov a miesto stavby, číslo parcely, názov a IČO investora/stavebníka – iba pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, dátum vydania a názov dokumentu) alebo rozhodnutia nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
  • Stavebné povolenie
  • Ohlásenie
  • Passport,

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

Sprístupnené informácie:

Zoznam rozhodnutí vydaných Stavebným úradom v Šali  v období od 01. 07. 2022 do
30. 09. 2022, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy