Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.07.2018 - 08:00  //  aktualizácia: 25.07.2018 - 08:01  //  zobrazené: 636

Ponuka práce - zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

 

V súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, predpokladmi na výkon pedagogickej činnosti sú:

 • kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania ÚSO, resp. VŠ I. stupňa                            v študijnom odbore
 • učiteľstvo pre materské školy,
 • učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,
 • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
 • 5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),
 • vykonaná I. atestácia,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Nástup do práce: na základe dohody

 

Kontakt:

Adresa: ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa

Telefón: 031/7702466

Email: riaditel@zsmurgasasala.sk zsmurgasa@zsmurgasasala.sk