Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:33  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:33  //  zobrazené: 1075

Položkovitý zoznam výdavkov hradených z rozpočtu mesta z podprogramov: 2.1.2

číslo: I32/2017

Požadované informácie: položkovitý zoznam výdavkov hradených z rozpočtu mesta z podprogramov: 2.1.2 "Medializácia mesta a prezentácie na výstavách", 2.1.3 "Propagačné materiály a predmety", 2.1.8 "Televízia", 2.2.1 "Jarmok tradičných remesiel" v rokoch 2014, 2015, 2016 a v roku 2017 (k 1.8.2017).

Sprístupnené informácie:


1. Čerpanie programového rozpočtu za rok 2014 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4:
2.1.2.   Medializácia mesta a prezentácia
2.1.3.   Propagačné materiály a predmety
2.1.8.   Televízia – v roku 2014 nebol vytvorený prvok a nebol schválený rozpočet
2.2.1.   Jarmok tradičných remesiel


2. Čerpanie programového rozpočtu za rok 2015 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4:
2.1.2. Medializácia mesta
2.1.3. Propagačné materiály a predmety
2.1.8.   Televízia – v roku 2015 nebol vytvorený prvok a nebol schválený rozpočet
2.2.1.   Jarmok tradičných remesiel


3. Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4:
2.1.2.    Medializácia mesta
2.1.3.    Propagačné materiály a predmety
2.1.8.    Televízia
2.2.1.    Jarmok tradičných remesiel


4. Čerpanie programového rozpočtu za rok 2017 k 31. 07. 2017 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4:
2.1.2.    Medializácia mesta
2.1.3.    Propagačné materiály a predmety
2.1.8.    Televízia
2.2.1.    Jarmok tradičných remesiel

 

Prílohy