Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.05.2019 - 11:30  //  aktualizácia: 14.05.2019 - 11:52  //  zobrazené: 4466

Pokuta za byty? Mesto sa bude súdiť

29. november 2018 – 34 rodín začína nový, možno trošku šťastnejší, v každom prípade život pod vlastnou strechou v šalianskych nájomných bytoch. Vedenie mesta zrealizovalo, čo sľúbilo – po 14-tich rokoch ticha prinieslo do mesta nové nájomné byty. Ďalších 116 odovzdá na jeseň tohto roka. Hoci na kúpu bytov získalo mesto historicky najväčšiu podporu od štátneho orgánu, ďalší orgán spochybnil kroky mesta a udelil mu pokutu vo výške približne 330-tisíc eur.

Nájomné bývanie je v dnešnom svete mimoriadne žiadané najmä medzi mladými rodinami, ktoré sa nechcú alebo nemôžu zaťažiť úverom na desiatky rokov. Štát sa elegantne zbavil poskytovania pomoci týmto rodinám a „kompetenciu“ preniesol na samosprávy. Kým okolité obce sa s touto výzvou úspešne pasovali už pred 10-timi rokmi a nájomné byty stavali vo veľkom, v Šali zastal čas. Hoci na zozname žiadateľov o nájomné byty boli stovky rodín aj v Šali, v našom meste sa naposledy odovzdali do užívania byty pre mladé rodiny v roku 2004. V roku 2015 sľúbilo nové vedenie mesta obyvateľom, že zabezpečí nájomné byty. Svoj sľub dodržalo. So súhlasom drvivej väčšiny mestských poslancov sa mesto rozhodlo odkúpiť hotové byty od súkromného investora, ktoré budú spĺňať podmienky nájomného bývania. Nášmu odvážnemu kroku dal zelenú aj štát, veď prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sme získali na kúpu týchto bytov historicky najväčšiu sumu, viac ako 6 miliónov eur. Bez tejto podpory by mesto byty nikdy nezabezpečilo. Prvá etapa výstavby je úspešne za nami a teraz pokračuje vo svižnom tempe druhá etapa, ktorú zavŕšime odovzdaním ďalších vyše 110 kľúčov od bytov pre rodiny. Zdá sa ale, že každý úspech má svoju daň. Medzičasom sme totiž dostali nepotešujúcu správu – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil mestu pokutu vo výške 5% z hodnoty zákazky. Činí to približne 330-tisíc eur. Podľa ÚVO malo mesto vybrať dodávateľa výstavby nájomných bytov spôsobom, akým bol vybratý napríklad staviteľ Domova dôchodcov v Šali. Žiaľ, žiadna forma verejného obstarávania vás ale neochráni pred dodávateľmi, ktorí nakoniec mesto vydierajú a ako rukojemníka si berú občana. Napríklad v prípade výstavby domova dôchodcov, na spôsob výberu dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, doplatilo mesto a jeho obyvatelia neuveriteľnou sumou vo výške pol milióna eur oproti pôvodne vysúťaženej cene. Kvôli právnickým prieťahom s dodávateľom zaplatilo mesto ďalších vyše 60-tisíc eur na svoju obhajobu. Okrem toho, že stavebník projekt predražil, realizácia výstavby sa zdržala o približne dva roky. V snahe vyhnúť sa takýmto špekulatívnym staviteľom sa mesto rozhodlo, v súlade s vtedy platnou legislatívou, odkúpiť už hotové a skolaudované byty. Toto všetko sa udialo bez časových a finančných prieťahov so staviteľom, ako aj so Štátnym fondom rozvoja bývania. Správnosť nášho rozhodnutia potvrdili ešte pred kúpou hotových bytov aj právnici v rámci právnických stanovísk. Napriek tomu teraz mesto čelí výhradám ÚVO, ktoré nás zrejme budú stáť vyše 330-tisíc eur. Dielo sa doposiaľ nepredražilo oproti vopred stanovenej cene. Predraží sa jedine o pokutu, ktorú mesto možno zaplatí štátu. Mesto je rozhodnuté za svoju pravdu bojovať súdnou cestou.

Všetky projekty prinášajú so sebou ťažkosti – od nápadu cez administratívnu časť až po realizáciu čelí mesto niekoľkým „skúškam“, kým sa želaný stav dostaví. Či už išlo o cyklotrasu do Dusla, vynovenie budovy mestského úradu, rekonštrukciu Spoločenského domu vo Veči, multifunkčné ihriská, vynovenie telocviční na základných školách, výmenu okien na športovej hale či ZŠ Hollého, revitalizáciu vnútroblokov vo Veči, ale i menšie radosti ako napríklad vynovenie hasičskej zbrojnice, výmena kolkárskych dráh či nákup ekologických elektromobilov si vyžadovali veľký kus práce. Sú to desiatky projektov, z ktorých sa dnes spolu s obyvateľmi tešíme. Vďaka odvážnemu prístupu mesta sa nie len uskutočnilo množstvo dobrých projektov, vedenie Šale získalo na ich realizáciu aj financie z mimorozpočtových zdrojov. Za ostatné štyri roky sa podarilo získať pre Šaľu viac ako 8 miliónov eur vo forme dotácií či nenávratného finančného príspevku. Medzi kľúčové témy pre rozvoj tohto mesta neodmysliteľne patrí obchvat a nemocnica – hoci tieto oblasti nie sú v priamej kompetencii mesta, vedenie robí všetko preto, aby sa do nemocnice vrátil život a aby obchvat čo najskôr vybudovali. K lepšiemu životu v meste rovnako potrebujeme aj nájomné bývanie.

Pre vedenie mesta bolo zabezpečenie nájomných bytov veľkou výzvou. Obrovský dopyt po takomto druhu bývania bol pre mesto hnacím motorom. Ak by sa vedenie mesta nechalo odradiť administratívnymi ťažkosťami už v začiatkoch, dnes by tu byty nestáli. Bez rizika nie je šanca ani na úspech. Za neodškriepiteľný úspech v tomto prípade považujeme, že 34 rodín žije šťastnejšie, lebo má vlastnú strechu nad hlavou. Tešíme sa na odovzdanie ďalších vyše 110 kľúčikov od nových domovov.

 

(ek)

  • odovzdanie prvých 34 bytov, november 2018
  • odovzdanie prvých 34 bytov, november 2018
  • odovzdanie prvých 34 bytov, november 2018