Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 14:15  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 14:17  //  zobrazené: 1198

Podnet od občanov Školskej ul., resp. Pionierskej ul., majú tam dlhodobo problém s tým, že študenti, alebo zamestnanci gymnázia im tam parkujú ...

predkladateľ: Peter Hlavatý

Peter Hlavatý

Jaseňová 2326/21

927 01  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

770 5983 kl. 328

 

Vec

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Podnet od občanov Školskej ul., resp. Pionierskej ul., majú tam dlhodobo problém s tým, že študenti, alebo zamestnanci gymnázia im tam parkujú, tak ak by bolo možné, od tej Školskej ul. smerom k Družstevnej ul. zriadiť nejaký zákaz parkovania, alebo zákaz státia, minimálne kvôli bezpečnosti by to bolo dobré.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

V súlade s § 23 Zákona č. 49/2014 Z. z. o cestnej premávke uvádzame nasledovné:  

„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy“.

 

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností