Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 11.01.2017 - 13:30  //  aktualizácia: 16.01.2017 - 17:53  //  zobrazené: 1654

Poďakovanie a p.f. 2017

Aj keď trochu oneskorene, ale o to srdečnejšie prajeme len to najlepšie do nového roku všetkým šalianskym dobrovoľníkom v mene OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa-Tvoje mesto.Všetkým, ktorí nezištne priložili "ruku k dielu", aby naše mesto opeknelo, patrí veľká vďaka a uznanie.Tešíme sa z toho, že sa podarilo aktivizovať k dobrovoľníctvu mladých ľudí z ul. P.J.Šafárika, Mostovej, Novomeského, ale aj starších obyvateľov z ul. Kráľovská, ktorí v okolí svojho bydliska s podporou mesta obnovili detské ihriská a kvetinové záhony.Pochvalu si zaslúžia aj dobrovoľníci, ktorí sa starajú o kvetinové záhony pred kostolom a v parčíku Slniečko pri Čajovni. Opeknelo tiež okolie mestskej knižnice vďaka starostlivosti jej pracovníčok o kvety v črepníkoch.
Na sídliskách pribudlo veľa svojpomocne obnovených lavičiek a vďaka mestu sa môžeme už čoskoro tešiť na mini ZOO v nemocničnom parku.Záslužnú činnosť vykonávali dobrovoľníci pri čistení oboch brehov Váhu. K zveľadeniu mesta prispeli aj mnohí podnikatelia na ul. Budovateľská, Pázmaňa, Vlčanská, Hlavná a ďalších, ktorí investovali do skrášlenia okolia svojich podnikov. Dobrovoľníci sú aj všetci tí, ktorí sa vzorne starajú o predzahrádky vo svojom bydlisku, či už v obytných alebo rodinných domoch. Všetci spomenutí dobrovoľníci pochopili, že to, v akom meste žijú je aj ich vizitkou, a preto sa rozhodli pomôcť...Ceníme si a ďakujeme sponzorom, ktorí našu činnosť podporili finančne či materiálne a ďakujeme mestu za celoročnú spoluprácu. Dobrovoľnícke aktivity propagujeme na svetelnej tabuli pri Zelenom dome, kde si môžete pozrieť fotografie z našich brigád. Veríme, že aj v tomto roku sa mnohí pridáte k nám a pomôžete urobiť naše mesto ešte krajším !