Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:37  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:38  //  zobrazené: 1429

Počet záujemcov vo verejnom obstarávaní v roku 2012

číslo: I05/2013

Požadované informácie: počet záujemcov vo verejnom obstarávaní v roku 2012 (napr. v poslednom VO uskutočnenom na dané tovary), typ verejného obstarávania (prieskum trhu/predkladanie ponúk/elektronická aukcia), firma víťaznej ponuky a cena, za akú sa obstarali nasledovné produkty: kancelársky papier A4 (balenie 500 hárkov), euroobal A4 (balenie 100 ks).

Sprístupnené informácie:
V poslednom verejnom obstarávaní na dané tovary bolo 7 záujemcov.
Typ verejného obstarávania: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk, použila sa elektronická aukcia.
Názov firmy víťaznej ponuky (papier A4 a euroobal A4): Tibor Varga TSV Papier,
Adyho 14, 984 01  Lučenec.
Cena, za akú sa obstarali nasledovné produkty:
- kancelársky papier A4 (balenie 500 hárkov): 2,88 Eur,
- euroobal A4 (balenie 100 ks): 0,92 Eur.