Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 10:55  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:56  //  zobrazené: 1497

Počet zamestnancov mestského úradu, t. j počet zamestnancov mesta. Taktiež žiadam o oznámenie počtu zamestnancov, ktorý boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2017, t. j. od 1.1.2017

číslo: I42/2017

Požadované informácie: počet zamestnancov mestského úradu, t. j počet zamestnancov mesta. Taktiež žiadam o oznámenie počtu zamestnancov, ktorý boli prijatý do pracovného pomeru na dobu neurčitú v roku 2017, t. j. od 1.1.2017.

 

 

Sprístupnené informácie:

Počet zamestnancov mesta Šaľa k  30. 09. 2017 je 156 zamestnancov, z toho zamestnancov mestského úradu je 70.

Mesto Šaľa neprijalo žiadneho zamestnanca od 01. 01. 2017 na dobu neurčitú.