Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:54  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:55  //  zobrazené: 1287

Počet hlasujúcich v participatívnom rozpočte mesta od jeho vzniku

číslo: I37/2020

Požadované informácie: počet hlasujúcich v participatívnom rozpočte mesta od jeho vzniku.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Proces realizácie participatívneho rozpočtu prebieha v meste Šaľa tak, že skupiny obyvateľov (nie občianske združenia) a jednotlivci navrhnú projekty, ktoré by si želali realizovať s cieľom skrášlenia a zlepšenia podmienok  života v meste. Princíp spočíva v tom, že obyvatelia navrhnú a spracujú projekt, pričom mestský úrad im je nápomocný ako odborný poradca v tom, že vyhodnotí správnosť voľby lokality v zmysle majetkových vzťahov, reálnosť rozpočtu, súlad s územným plánom.  Projekt by mal byť zameraný na rozvoj a skrášlenie mesta (napr. výsadba stromov, doplnenie prvkov detského ihriska a pod.).

Predmetom participatívneho rozpočtu by nemali byť investície, ktoré vyžadujú veľkú časovú a finančnú náročnosť prípravy na procesných úkonoch pred realizáciou projektu. O podaných projektoch sa verejne nehlasovalo z dôvodu, že od zavedenia participatívneho rozpočtu sa  vyhovelo všetkým podaným projektom, ktoré spĺňali podmienky výzvy.