Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.01.2018 - 11:05  //  aktualizácia: 30.01.2018 - 11:06  //  zobrazené: 1626

Počet evidovaných zamestnancov Mestského úradu v Šali, Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali, Mestského kultúrneho a spoločenského strediska v Šali, Mestskej polície Šaľa

číslo: I1/2018

Požadované informácie: počet evidovaných zamestnancov Mestského úradu v Šali, Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali, Mestského kultúrneho a spoločenského strediska v Šali, Mestskej polície Šaľa ku koncu rokov 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017, ako
aj priemern
ý počet zamestnancov v jednotlivých rokoch ako aj ich členenie
na administrat
ívnych a manuálnych pracovníkov.

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Počet evidovaných zamestnancov Mestského úradu v Šali, Mestského kultúrneho strediska v Šali, Mestskej polície Šaľa a Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali, ku koncu rokov 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017, ako aj priemerný počet zamestnancov
v jednotliv
ých rokoch ako aj ich členenie na zamestnancov vykonávajúcich práce s prevahou duševnej práce a zamestnancov vykonávajúcich práce sprevahou fyzickej práce - vo formáte Portable Document Format (.pdf) 2 stramy A4.

Prílohy