Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.02.2018 - 10:10  //  aktualizácia: 15.02.2018 - 10:11  //  zobrazené: 947

Počet cestujúcich, ktorý využili MHD za jednotlivé polroky od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2017. V prípade, že mestský úrad má k dispozícii tieto informácie za jednotlivé štvrťroky, môže to byť aj za štvrťroky - Arriva NZ posielal tieto inf

číslo: I02/2018

Požadované informácie:

a) počet cestujúcich, ktorý využili MHD za jednotlivé polroky od 01. 01. 2014 do
31. 12. 2017. V prípade, že mestský úrad má k dispozícii tieto informácie za jednotlivé štvrťroky, môže to byť aj za štvrťroky - Arriva NZ posielal tieto informácie v pdf/excelových súboroch,
b) celkové náklady na MHD za obdobie 2014 – 2017,
c) príspevok mesta na chod MHD z mestského rozpočtu za jednotlivé roky 2014 - 2017 ako aj plánovaný príspevok za rok 2018,
d) počet cestovných lístkov vydaných v jednotlivých kategóriách ako aj celkovú sumu cestovného za jednotlivé kategórie (plné cestovné, plné cestovné z čipovej karty, študentské, pre dôchodcov atď.) za jednotlivé roky 2014 - 2017.


Sprístupnené informácie:

1. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie január – jún 2014 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
2. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie júl – december 2014
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
3. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie január – jún 2015 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
4. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie júl – december 2015
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
5. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie január – jún 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
6. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie júl – december 2016
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
7. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie január – jún 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
8. Rozbor predaných cestovných lístkov MHD Šaľa za obdobie júl – december 2017
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
9. MHD Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

Príspevok mesta na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v meste Šaľa na rok 2018 je rozpočtovaný vo výške 80 000 Eur.


Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti čiastočne nevyhovuje.

 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 92.14 kB)
MHD ŠAĽA

(pdf - 34.93 kB)