Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 20.07.2018 - 08:46  //  aktualizácia: 20.07.2018 - 08:57  //  zobrazené: 2192

Plávajme spolu

f

Názov Projektu

Plávajme spolu

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18170091 uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)

 

http://sala.sk/data/esam/ico/f10985-1.pdf

 

Program

Zamestnanecký grantový program

Financovaný z

Nadácia ZSE

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

jún 2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

november 2018

Schválený grant

350 EUR

Celkové náklady na projekt

395,67 EUR

Obsah projektu

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok detí pri trávení svojho voľného času  prostredníctvom športovania v spolupráci s miestnym športovým klubom  Hurrican Šaľa, ktorý rozvíja plutvové aj klasické plávanie od malých detí ako neplavcov až po vrcholových športovcov. Klub navštevuje spolu 140 detí z čoho 60 detí od 8-16 rokov sú aktívni pretekári s vynikajúcimi výsledkami nie len na domácej pôde, preto je v našom záujme zabezpečiť im jednotné plavecké čiapky. Získaním jednotného úboru chceme podporiť ich tímovu súdržnosť a jednotnosť na pretekoch.  Do projektu plánujeme zapojiť aj rodičov detí a spolu s ich pomocou zorganizovať plavecké preteky plné zábavy. V pretekoch si tak deti budú môcť zasúťažiť spolu s rodičmi, a tak okrem toho čo ich baví budú čas aj so svojou rodinou.

 

 

„Tento projekt  sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“