Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.03.2017 - 12:01  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 12:04  //  zobrazené: 1384

Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere  prevodu majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Kupujúci:    
Helena Takáčová, bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 5/8
Tibor Takáč, bytom Jazerná 574/2, Šaľa, v podiele 1/8
Renáta Trochová, bytom Jazerná 590/11, Šaľa, v podiele 1/8
Ingrid Bartíková, bytom Hlboká 1059/1, Šaľa, v podiele 1/8

 

Prílohy