Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.05.2015 - 15:15  //  aktualizácia: 14.05.2015 - 15:16  //  zobrazené: 1199

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“ primátora mesta Mgr. Jozefa Belického, ktoré bolo podané k 31. 03. 2015.

číslo: I19/2015

Požadované informácie: zaslanie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a  majetkových pomerov“ primátora mesta Mgr. Jozefa Belického, ktoré bolo podané k 31. 03. 2015.

V zmysle § 15 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola žiadosť postúpená Komisii Mestského zastupiteľstva v Šali - Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá má požadované informácie k dispozícii.