Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 14.09.2016 - 16:02  //  aktualizácia: 14.09.2016 - 16:07  //  zobrazené: 2992

Oznam: Falošní odpočtári vodomerov

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

 

 

Vážení občania,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s informáciou, že v regióne pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ZsVS, a.s.) sa vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Takéto prípady sme zatiaľ zaznamenali v obciach Lužianky, Veľké Uherce a Partizánske.

Chceme upozorniť, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZvSV, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Gabriela Pyteľová

Obchodno-ekonomický riaditeľ