Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.01.2013 - 11:40  //  aktualizácia: 04.01.2013 - 11:41  //  zobrazené: 2123

Otvorená hodina druhákov na ZŠ Bernolákova v Šali-Veči

Dňa 6.12. 2012, trieda 2.A usporiadala otvorenú hodinu pre rodičov a rodinných príslušníkov detí tejto triedy. S radosťou som spolu s ďalšími rodičmi a starými rodičmi privítala túto možnosť vidieť naše deti v inom, ako domácom a rodinnom prostredí. Boli sme zvedaví,  ako na hodine reagujú, či sú aktívni a pozorní. Moje očakávania boli viac než naplnené. Deti nám spolu s pani učiteľkou Mgr. Renátou Čilekovou predviedli, čo všetko už dokážu a bolo toho za jednu vyučovaciu hodinu naozaj dosť. Začali slovenským jazykom a práve  preberanými hláskami, pokračovali v čítaní a písaní a plynulo prešli k matematike. Deti boli veľmi aktívne, po celý čas sa pekne hlásili, reagovali na otázky a zadávané úlohy.  Pani učiteľka ich odmeňovala pochvalou a povzbudením. Počas celej hodiny panovala veľmi pokojná a priateľská atmosféra. Na záver otvorenej hodiny nám deti predstavili  dva nové predmety – šach, ktorý ich vyučuje triedna pani učiteľka Mgr. Čileková a hru na flautu, ktorú vyučuje pani zástupkyňa Mgr. Tóthová.  Na veľkej šachovnici nám ukázali ťahy jednotlivými figúrkami, ktoré predstavovali naše deti. S čelenkami  daných figúrok sa pohybovali po šachovnici ako ozajstní šachoví majstri. Koniec otvorenej hodiny bol spestrený hrou na flaute.  Deti nám predviedli , ako sa správne pred hrou rozcvičiť, ako správne dýchať  a sedieť pri hre na tento hudobný nástroj. Na naše veľké prekvapenie  (nakoľko hra na flautu je len 1x do týždňa 1 vyučovaciu hodinu), nám zahrali aj tri jednoduché detské piesne, čo „obecenstvo“ odmenilo veľkým potleskom. 

Z tejto otvorenej hodiny mne a aj ostatným rodičom a starým rodičom zostal veľmi dobrý pocit, že naše deti vďaka láskavému a profesionálnemu prístupu pani učiteliek nadobúdajú  správne učebné návyky, majú  „chuť“ vzdelávať sa a získavať stále nové a nové poznatky.