Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.02.2017 - 13:59  //  aktualizácia: 11.02.2017 - 14:17  //  zobrazené: 1508

Otázky poslancom MsZ - 5.časť

V novembri  2014 sa v konali komunálne voľby. Je tomu už viac ako dva roky, odkedy máme nového primátora a obmenené mestské zastupiteľstvo. Sedí v ňom 21 volených zástupcov, ktorým ste dali najviac hlasov. Všetkým z nich sme poslali tri rovnaké otázky, aby zhodnotili uplynulé dva roky. Ich odpovede po častiach uverejňujeme na sala.sk. V piatom príspevku odpovedá Ing. Štefan Bartošovič.

     Ing. Štefan BARTOŠOVIČ,  druhý volebný obvod

Ako by ste zhodnotili prácu MsZ za dva uplynulé roky? Čo považujete za najväčší úspech a čo za neúspech?

V porovnaní s uplynulými dvomi volebnými obdobiami hodnotím prácu MsZ pozitívne. Zlepšila sa kultúra rokovaní, príprava materiálov na rokovanie, komunikácia medzi vedením mesta a poslancami čo všetko prispieva k efektívnejšiemu rokovaniu a práci MsZ. Toto všetko by sa malo pozitívne prejaviť vo všetkých oblastiach života mesta. Neúspechy neregistrujem, aj keď vždy je čo zlepšovať.

Podľa Vás, čo by mali byť tri najväčšie priority, ktoré by malo Mesto Šaľa dotiahnuť do konca tohto volebného obdobia?

 Bez poradia:  Vytvorenie podmienok pre športovanie detí a mládeže ako prevenciu pred „nástrahami", ktoré sa rozmohli po „nežnej revolúcii", realizácia obchvatu mesta, zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta,vrátane pohotovosti.  Zabezpečenie dostupného bývania pre mladé rodiny.

 Darí sa Vám napĺňať osobný program, s ktorým ste išli do volieb pred dvomi rokmi? Čo konkrétne ste z neho presadili v MsZ?

 Ja som kandidoval v komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát s tým, že ak budem úspešný, tak sa budem snažiť v maximálne možnej miere uplatniť svoje profesionálne a životné skúsenosti v činnosti MsZ, práci pre mesto a podporovať všetky aktivity v meste, ktoré prispejú k zlepšeniu podmienok pre život v našom meste, pre všetkých jeho občanov bez rozdielu. Zároveň som pripravený otvorene na príslušných fórach  konštruktívne upozorňovať a poukazovať na negatívne javy a napomáhať ich odstráneniu. Podľa môjho názoru sa mi to zatiaľ darí aj keď nie vždy je to jednoduché, ale dôležitý je konečný výsledok. V konečnom dôsledku to však musia posúdiť iní.

Spracoval Miroslav Demín

V prvej časti ankety odpovedali poslanci:

Ing.Ivan Kováč, Ing.Vladimír Vicena, Peter Hlavatý, Milena Veresová, a Ing.Gabriela Lacková. Prečítať si to môžete tu: http://sala.sk/clanok/pytame-sa-poslancov-msz-1-diel

V druhej časti odpovedali poslanci:

RSDr.Peter Gomboš, Ing.Michael Angelov, Ing.Róbert Andráši, Miroslav Gera, Ing.Peter Jaroš. Článok nájdete tu: http://sala.sk/clanok/pytame-sa-poslancov-msz-2-diel

V tretej časti odpovedali poslanci:

Mgr.Július Morávek, Marek Molnár, Ing. Marián Krištof,

Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi.

Prečítať si to môžete tu: http://sala.sk/clanok/pytame-sa-poslancov-msz-3-diel

V štvrtej časti odpovedali poslanci:

Ing. Peter Andráši a PhDr. Danica Lehocká, PhD.

Prečítať si to môžete tu: http://sala.sk/clanok/otazky-poslancom-msz-4-cast

 

Staňte sa členom oficiálnej skupiny facebook/Mesto Šaľa. Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/