Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2011 - 07:49  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:54  //  zobrazené: 1847

Ostatné hodnotenie ratingu mesta, podpísanú zmluvu s peňažným ústavom na kontokorentný úver na rok 2011

číslo: I05/2011

Požadované informácie:
1. Ostatné hodnotenie ratingu mesta.
2. Podpísanú zmluvu s peňažným ústavom na kontokorentný úver na rok 2011.
3. Podmienky výberového konania na mobilného operátora.
4. Uzavretú zmluvu s mobilným operátorom.

Sprístupnené informácie:
1. Posledné hodnotenie ratingu mesta:
a. Profil subjektu  – január 2007
b. Analýza – január 2007
c. Global Credit Research – 22. januára 2007
d. Moody´s Central Europe – Ratingová stupnica Globálneho a  Národného Ratingu v SR.

2. Dexia banka Slovensko, a. s.:
a. Dexia Komunál Superlinka – Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05/007/10
b. Dexia Komunál Superlinka – Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05/007/10  - Dodatok č. 1.

3. Podmienky výberového konania na mobilného operátora:
a. Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Mobilný operátor“
b. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou – služby: „Mobilný operátor“ – súťažné podklady.

4. Súťaž bola zrušená 25. februára 2011.

Žiadateľ: Jozef Varsányi, Šaľa  

Prílohy

Analýza

(pdf - 633.05 kB)
Dodatok č. 1

(pdf - 151.32 kB)
Global Credit Research

(pdf - 117.61 kB)
Profil subjektu

(pdf - 389.92 kB)
Ratingová stupnica

(pdf - 93.15 kB)
Výzva

(pdf - 101.9 kB)
Zadávanie zákazky

(pdf - 362.54 kB)