Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.03.2020 - 16:53  //  aktualizácia: 26.03.2020 - 17:08  //  zobrazené: 705

Opäť o krok bližšie k znovuotvoreniu šalianskej plavárne

Vláda SR 19. februára 2020 schválila 1 075 000 eur na rekonštrukciu strechy šalianskej plavárne. Plaváreň je pre zlý technický stav strechy zatvorená už od 8. apríla 2019. Od toho času robilo mesto Šaľa všetko preto, aby sa plaváreň otvorila čo najskôr.

Po tom ako štát dospel k záveru, že šalianska plaváreň je jedno z najdôležitejších športovísk nielen okresu, ale i regiónu a celého Slovenska, sa ľady opäť pohli ďalej. Po schválení finančných prostriedkov od štátu, vedenie mesta Šaľa naďalej rokovalo s chemickou spoločnosťou o tom, aké budú ďalšie kroky. V rámci rokovaní vznikla aj možnosť prevziať krytú plaváreň do nájmu na dobu minimálne 10 rokov, a to za nájomné 37 854 eur ročne. Táto suma predstavuje pre Duslo, a.s. len náklady na poistenie a odpisy, to znamená, že Duslo na nájme plavárne nemá záujem získať nájomné. Tejto možnosti bola naklonená aj spoločnosť Duslo a aj šalianski poslanci, ktorí odsúhlasili návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne s akciovou spoločnosťou Duslo. Zároveň sa obe strany, teda Duslo, a.s. a aj mesto Šaľa dohodli na tom, že počas prvých 5-tich rokov bude náklady na vykurovanie znášať Duslo. Súčasťou dohody je aj skutočnosť, že mesto Šaľa na vlastné náklady zabezpečí sprevádzkovanie krytej plavárne a najneskôr do 31. decembra 2030 odkúpi šaliansku plaváreň za osobitne dohodnutú kúpnu cenu a mesto Šaľa počas doby nájmu bude uhrádzať skutočné náklady za služby súvisiace s užívaním predmetu nájmu.

Aj vzhľadom k danej momentálnej situácii ohľadom šírenia koronavírusu sa mesto snaží urobiť všetko preto, aby mohli Šaľania a návštevníci mesta opäť pravidelne navštevovať jednu z najlepších plavární na Slovensku.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali hlasovalo za návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy z prítomných 17 poslancov, ZA 14 poslancov a traja boli PROTI.

(DH)