Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:22  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:23  //  zobrazené: 1543

Ohľadom Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci z 03. 01. 2007, vrátane všetkých dodatkov, ktorú uzavrelo Mesto Šaľa so spoločnosťou Bizoň & Partners

číslo: I57/2012

Požadované informácie: ohľadom Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci z 03. 01. 2007, vrátane všetkých dodatkov, ktorú uzavrelo Mesto Šaľa so spoločnosťou Bizoň & Partners,
s. r. o., IČO: 36833533, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02  Bratislava.

Sprístupnené informácie:
1. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 03. 01. 2007 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 24. 06. 2009 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 18. 09. 2009 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.
4. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13. 08. 2010 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.