Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.01.2019 - 12:02  //  aktualizácia: 17.01.2019 - 12:02  //  zobrazené: 1982

ohľadom vývoja dlhov na nájomnom v mestských nájomných bytoch za rok 2015, 2016, 2017 a 2018. Plus informáciu v akej výške prebieha exekúcia, koľko eur z dlhov je už nedobytných. Plus výšku dlhov za odvoz komunálneho odpadu.

číslo: I34/2018

Požadované informácie: ohľadom vývoja dlhov na nájomnom v mestských nájomných bytoch za rok 2015, 2016, 2017 a 2018. Plus informáciu v akej výške prebieha exekúcia, koľko eur z dlhov je už nedobytných. Plus výšku dlhov za odvoz komunálneho odpadu.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Dlh na nájomnom v mestských nájomných bytoch:

rok 2015    182 645,61 Eur

rok 2016    164 752,05 Eur

rok 2017    170 413,39 Eur

rok 2018    140 908,49 Eur

 

Exekúcie k  30. 11. 2018  vymáhané vo výške 145 861,54 Eur + úroky z omeškania. Súdne spory sú vo výške 22 396,89 Eur + úroky z omeškania, všetky sú v konaní. Odpustené resp. upustené od vymáhania pohľadávok z dôvodu premlčania resp. úmrtia dlžníka sú v sume
23 459,20 Eur za roky 2015 - 2018.

 

Pohľadávky za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu:

 

Výška pohľadávky k 31.12.2015         347 519,87 Eur                        

Výška pohľadávky k 31.12.2016         357 182,49 Eur

Výška pohľadávky k 31.12.2017         365 200,24 Eur

Výška pohľadávky k 30.11.2018         415 280,77 Eur

 

Výšku pohľadávok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 Vám vieme poskytnúť k 30. 11. 2018, nakoľko účtovanie za mesiac december 2018 nie je ukončené.