Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.04.2018 - 07:29  //  aktualizácia: 11.04.2018 - 07:29  //  zobrazené: 1000

Ohľadom ul. Nivy na Veči. Robil sa tam asfaltový koberec v roku 2017.

číslo: I06/2018

Požadované informácie: ohľadom ul. Nivy na Veči. Robil sa tam asfaltový koberec v roku 2017. Či bol na to spravený projekt a kto bol stavebný dozor? Či  je táto cesta v súlade zo zákonom o pozemných komunikáciách?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ul. Nivy je podľa stavebného zákona stavebná úprava, ktorou sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Z uvedeného dôvodu sa na tieto práce nevyžaduje vyhotovenie projektovej dokumentácie. Stavebným dozorom bol pracovník mestského úradu  - referent dopravy a technických činností p. Miroslav Poliček. Rekonštrukcia povrchu (vrchnej obrusnej vrstvy) miestnej komunikácie na ul. Nivy bola vykonaná podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s technologickými postupmi, ktoré tieto práce vyžadujú. V čase vybudovania miestnej komunikácie ul. Nivy spĺňala dotknutá stavba všetky v tej dobe platné normy a zákony.