Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2012 - 11:38  //  aktualizácia: 07.05.2012 - 11:38  //  zobrazené: 1998

Ohľadom projektu s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“

číslo: I17/2012

Požadované informácie: ohľadom projektu s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“.

Sprístupnené informácie:

Dňa 6. marca 2012 sa na Mestskom úrade v Šali uskutočnilo stretnutie z dôvodu nahliadnutia do projektovej dokumentácie k projektu s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“.

Na stretnutí sa  obe strany (žiadateľ a povinná osoba) dohodli na poskytnutí informácií k inému projektu, ktoré mesto Šaľa taktiež realizovalo z eurofondov.

Informácie boli poskytnuté z projektu „Modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“, nakoľko tento projekt je už riadne ukončený a teda je vhodnejší na použitie ako vzoru k prezentácii projektu na VŠEMVS.

Zo spisu projektu „ Modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“ boli na žiadosť
žiadateľa zhotovené tieto fotokópie:
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
2. Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – predmet podpory NFP.