Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2012 - 11:33  //  aktualizácia: 07.05.2012 - 11:36  //  zobrazené: 2020

Ohľadom predvolebnej kampane politickej strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

číslo: I16/2012

Požadované informácie: 

ohľadom predvolebnej kampane politickej strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.

Sprístupnené informácie:

1. Mesto Šaľa obdržalo dňa 2. februára 2012 pod evidenčným číslom 974 objednávku
zo dňa 17. 01. 2012 na prenájom kongresovej sály na deň 17. 02. 2012 od politickej strany Slovenská demokratická a  kresťanská únia – Demokratická strana,
Ružinovská 28, 827 35  Bratislava.
2. Mesto Šaľa zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o vyhotovenej (a nie o doručenej) objednávke tovarov, služieb a prác.
3. Akcia v priestoroch MsÚ sa konala na základe objednávky prenájmu kongresovej sály na deň 17. 02. 2012.
4. Dňa 21. februára 2012 bola vystavená faktúra č. 4115200050 za prenájom a režijné náklady – kongresová sála MsÚ (akcia 17. 02. 2012) na základe objednávky zo dňa 17. 01. 2012, odoslaná dňa 21. 02. 2012, dátum splatnosti 06. 03. 2012, celkom k úhrade 40,50 Eur bez DPH, pre odberateľa SDKÚ-DS, Ružinovská 28,
827 35  Bratislava, IČO: 36060101.