Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.05.2016 - 10:40  //  aktualizácia: 04.05.2016 - 10:42  //  zobrazené: 709

Ohľadom „komplexného zabezpečenia starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín

číslo: I7/2016

Požadované informácie: ohľadom „komplexného zabezpečenia starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane pasportu drevín“:

 1. Zaslanie príloh k Zmluve č. 178/2016.

 2. Zaslanie výsledku verejnej súťaže WYS 4526:

 3. mená uchádzačov

 4. cena za dielo.

   

  Sprístupnené informácie:

 

 1. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 178/2016 – Špecifikácia služieb - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán formátu A4.
  Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 178/2016 -  Výkaz výmer – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4.
  Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 178/2016 -  Potvrdenie o poistení – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.
 2. Informácia o vyhodnotení ponúk - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 

Prílohy

príloha č. 1

(pdf - 2.63 MB)
príloha č. 2

(pdf - 1.52 MB)
priloha č. 3

(pdf - 424.82 kB)