Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 14:00  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 14:01  //  zobrazené: 1350

Ohľadom internetovej stránky mesta Šaľa

číslo: I26/2017

Požadované informácie: ohľadom internetovej stránky mesta Šaľa:

 

 1. Sú na internetovej stránke mesta zverejňované správy z kontroly hlavného kontrolóra mesta?

 2. Je na internetovej stránke mesta vytvorená samostatná sekcia obsahujúca informácie potrebné pre vybavenie/podanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona
  č. 211/2000 Z. z.? (e-mailová adresa, vzor infožiadosti, postup pri vybavovaní infožiadostí)

 3. Sú na internetovej stránke mesta zverejnené materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva aspoň 2 dni pred jeho konaním?

 4. Sú na internetovej stránke mesta trvalo zverejňované materiály, pozvánky a zápisnice
  zo všetkých verejných schôdzí?

 5. Je na internetovej stránke mesta samostatná sekcia obsahujúca materiály a archív materiálov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva?

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

 6. Na internetovej stránke mesta Šaľa sú zverejňované  súhrnné  ročné správy  so závermi z kontrol vykonaných  Útvarom hlavného kontrolóra:

      link http://sala.sk/clanok/hlavny-kontrolor-mesta.

 

 1. Samostatná sekcia obsahujúca informácie ohľadom žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. link http://sala.sk/esam/informaciu-v-zmysle-zakona-211-2000#.
   

 2. Áno
   

 3. Trvalo zverejňované materiály:

 4. zápisnice, zvukové záznamy, uznesenia http://sala.sk/esam/uznesenia-a-zapisnice-
  mestkeho-zastupitelstva

 5. materiály http://sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz

 6. materiály aj pozvánky zverejňujeme v spravodajstve podľa aktuálneho dátumu, celý
  archív link http://sala.sk/kategoria/spravodajstvo.
   

 7. Sekcia obsahujúca materiály a archív materiálov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva linkhttp://sala.sk/clanok/materialy-k-rokovaniu-msz.