Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2015 - 14:35  //  aktualizácia: 26.03.2015 - 13:30  //  zobrazené: 1113

Ohľadne zverejnenia reklamy politickej strany Smer-SD na internetovej stránke mesta Šaľa, konkrétne...

číslo: I15/2015

Požadované informácie: spojené so zverejnením reklamy politickej strany Smer-SD na internetovej stránke mesta Šaľa, konkrétne:

  • Kto bol zadávateľom/objednávateľom reklamy ?
  • Aká bola cena tejto služby ?
  • Zaslanie oskenovanej verzie objednávky a/alebo zmluvy a faktúry.
  • Na základe ktorého VZN (alebo iného predpisu/smernice/nariadenia) sa postupuje v prípade záujmu o tento typ reklamy?


Sprístupnené informácie:

 

  • Žiadny subjekt nebol zadávateľom/objednávateľom reklamy.

Mestom Šaľa ako spoluorganizátorom bola uverejnená len pozvánka na oslavu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Uvedená oslava umožňovala bezplatný vstup.

  • Mestom nebola v uvedenej veci poskytovaná služba reklamy tretiemu subjektu.
  • Vzhľadom na odpoveď v bodoch č. 1 a č. 2 nebola žiadna požadovaná dokumentácia vyhotovovaná.
  • Keďže nešlo o reklamu, zverejnenie pozvánky nebolo predmetom posudzovania podľa žiadnych noriem mesta.  

 

Zverejňovanie oznamov na internetovej stránke mesta bolo upravené len interným pokynom (ku zmene ktorého do dnešného dňa nedošlo) bývalého zástupcu primátora mesta, podľa ktorého:

  • akcia, ktorú organizovalo mesto, bola zverejnená,
  • akcia, ktorú organizovala skupina ľudí, organizácia, združenie, klub, ak nebolo vstupné, vstup bol zadarmo, bola zverejnená.