Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.04.2016 - 15:00  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 15:02  //  zobrazené: 1955

Ohľadne zastrešenia tržnici vo Veči, vedľa COV

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016

  V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 „Či by bolo možné zastrešiť tržnicu vo Veči, vedľa COV.“        

 V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 Zastrešenie predajných zariadení vo Veči vedľa COV je v tomto roku naplánované, v rozpočte mesta je vyčlenených na tento účel 5 000,- Eur.

 

 

S pozdravom

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali