Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.11.2017 - 08:26  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:26  //  zobrazené: 2450

Ohľadne zásobovania Kauflandu

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2017


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

1. Mohlo by mesto zabezpečiť, aby sa zásobovanie Kauflandu vykonávalo od 6,00 do
21,00 hodiny z dôvodu rušenia nočného kľudu?

2. Mohlo by mesto vykonať opravu asfaltového chodníka medzi budovou Tropicany a cukrárňou Ako doma? Tento chodník je vo veľmi zlom stave a môže dôjsť k úrazom chodcov.

3. Môže mesto vymeniť dosky na lavičkách pri zastávkach SAD na uliciach Vlčanská, Dolná a SNP?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

1. Mesto nie je kompetentné určovať podnikateľským subjektom čas, v ktorom majú zásobovať  svoje prevádzky.
V rámci VZN č. 7/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času  prevádzky služieb je určený len čas predaja a poskytovanie služieb, nie čas zásobovania prevádzok.
Podnety na nadmernú hlučnosť môžu občania zasielať na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je kompetentný riešiť takého podnety.
V snahe vybaviť žiadosť v interpelácii k spokojnosti občanov sa mesto obrátilo na spoločnosť Kaufland so žiadosťou o prehodnotenie možnosti zásobovania prevádzky od 6.00 hod. do 21.00 hod. z dôvodu rušenia nočného kľudu.

Od vedenia spoločnosti sme dostali nasledovné vyjadrenie:

Kaufland už posunul zásobovanie prevádzky  v ranných hodinách z 5.00 hod. na
5.30 hod., nakoľko sa problematikou zníženia hluku spojeného so zásobovaním prevádzky v ranných hodinách vedenie Kauflandu už zaoberalo. Vo večerných hodinách posledné zásobovanie prebieha do 18.00 hodiny, takže nočný kľud nie je narušovaný.
V ranných hodinách bolo zásobovanie posunuté z 5.00 hod. na 5.30 hod., pričom v tomto čase prebieha zásobovanie pekárenskými výrobkami, mäsom a zeleninou, teda výrobkami, ktoré je potrebné dopraviť na prevádzku pred otváracími hodinami prevádzky o 7.00 hod., aby ich mali zákazníci čerstvé na pultoch. Na manipuláciu s týmito výrobkami je potrebných zhruba 1,5 hodiny, v kratšom čase nie je možné zabezpečiť vyskladnenie a naskladnenie predmetných produktov. Vodiči kamiónov boli upozornení, aby vozidlá nenechali naštartované a tým nerušili nočný kľud, a tiež zamestnanci Kauflandu boli upozornení, aby  vykladanie tovaru prebiehalo tak, aby bol hluk eliminovaný v čo najväčšej miere.

2. Chodník popri ul. Dolnej pred budovou Tropicany, je zaradený do zoznamu opráv a bude zrekonštruovaný počas roka 2018.

3. Mesto zabezpečí opravu lavičiek do 30. 11. 2017.


S pozdravom

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali