Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2018 - 12:28  //  aktualizácia: 06.04.2018 - 12:29  //  zobrazené: 1736

Ohľadne vynovenej polikliniky, či teraz budeme mať konečne aj my kardiológa

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018


V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 03. 2018,
ste predniesli interpeláciu v znení:

1. Máme teraz vynovenú polikliniku, či teraz budeme mať konečne aj my kardiológa.
2. Opýtal na parkovacie plochy pred škôlkami a školami, či by sa nedalo trebárs od siedmej do tretej vyhradiť parkovanie tak, aby tam mohli zastavovať rodičia s deťmi, aby to nebolo také nebezpečné, ako je to teraz.
3. Uviedol, že minulý rok sme sa bavili o tom, že Západoslovenské vodárne a kanalizácie budú dávať filtre na prívod vody do mesta, v akom je to štádiu riešenia teraz.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Otázku sme postúpili na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (odbor zdravotníctva), v kompetencii ktorého je uvedená problematika. Po obdržaní odpovede Vás budeme informovať.
2. Vaša požiadavka bude navrhnutá na zapracovanie do pripravovaného generelu dopravy. Vyhradeniu týchto parkovacích miest bude predchádzať ich samotné vybudovanie.
3. Dohoda o inštalovaní filtrov na prívod vody do mesta bola výsledkom rokovaní s vedením Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.. V súčasnosti došlo k personálnym zmenám na najvyššej úrovni a preto budeme musieť uvedené dohody a prísľuby potvrdiť s novým vedením. 

S pozdravom

   Ing. Jana Nitrayová
   prednostka Mestského úradu v Šali
Vypracoval:
Gabriela Kováčová, referent OEaP
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. Gabriela Braníková, referent ŽP