Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 11:30  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 11:32  //  zobrazené: 1800

Ohľadne výmeny nefunkčného externého osvetlenia na stĺpoch ZŠ s MŠ Bernolákova

predkladateľ: Marek Molnár

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Poprosil by som, aby sa na ZŠ s MŠ Bernolákova v areáli školy opravilo, vymenilo nefunkčné externé osvetlenie na stĺpoch.

2. V minulosti som informoval o prepadnutom chodníku pri zastávke YPS vo Veči, doposiaľ sa nič nezmenilo, prosím  rýchlu nápravu.

3. Chcem požiadať vedenie mesta, aby prerokovalo so Správou ciest osadenie dopravnej značky na ceste č. 75 pri moste smerom do Veči,  aby sa vodiči v meste naučili striedavé radenie a nezaraďovali sa cez plnú čiaru prichádzajúci zo smeru ul. P. Pázmaňa a vodiči prichádzajúci zo smeru ul. SNP umožnili zaradenie sa.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Výmena svietidiel bude realizovaná ešte v tomto roku a budú použité svietidlá, ktoré boli v rámci 3. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia demontované.

2. Pokles terénu pod cestou I. triedy a zároveň aj priľahlým chodníkom na Nitrianskej ul. evidujeme už vyše 20 rokov. Terén od tej doby neklesol a správca komunikácie to nepovažuje za havarijný stav. V mieste poklesu sa nachádza aj kanalizácia a nájsť zodpovedného za tento stav je zložité. Pokúsime sa napriek tomu kontaktovať správcu kanalizácie a požiadať o sondu ohľadom jej stavu, príp. v roku 2018 spravíme vlastný prieskum podložia, no zasahovať do chodníka bez zásahu do štátnej cesty nie je možné. O výsledku Vás bude priebežne informovať referent dopravy a technických činností.

2. Referent dopravy a technických činností prerokuje Vašu požiadavku o osadenie dopravného značenia so zástupcom SSC, a.s. a o výsledku Vás bude osobne informovať.