Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 04.01.2016 - 07:30  //  aktualizácia: 04.01.2016 - 07:31  //  zobrazené: 637

Ohľadne vozidiel Geiss

číslo: I35/2015

Požadované informácie:
1. Vozidlá Geiss nemajú menovanú výnimku
2. Menovaná výnimka sa nevzťahuje na vjazd ani na státie na chodníku
V oboch prípadoch bol teda daný zákon porušený.

V nadväznosti na uvedené žiadate poskytnutie informácie či je v kompetencii MsP tieto prípady riešiť? Alebo je to výlučne právomoc štátnej polície?


Sprístupnené informácie:

Riešenie porušenia zákazu vjazdu a státia na chodníku patria do kompetencie mestskej polície. Rovnakú kompetenciu majú aj príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky.