Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:25  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:26  //  zobrazené: 904

Ohľadne vážnej dopravnej nehody na Vlčanskej ulici

predkladateľ: Mgr. Monika Budaiová

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023, ste predniesli interpeláciu v znení:

„Ako už všetci dobre vieme, pred dvoma týždňami sa na ulici Vlčanská stala vážna dopravná nehoda, hlavne vo večerných hodinách, na danom priechode pri Letnej ulici, to za pol roka bola už druhá nehoda takáto vážna; pri tej predošlej utrpela staršia pani taktiež vážne zranenia a pritom to mala domov už len 20 metrov. Oslovili ma obyvatelia danej lokality, že či by nebolo správne alebo či by sme im nepomohli v tom, že by mali na danom priechode zabezpečenú zvýšenú bezpečnosť a to buď svetelnou signalizáciou, takou podobnou ako je na Veči na Nitrianskej alebo teda ešte možnosť nejakú svetelnú signalizáciu so senzorom, ktorá by vlastne bola vysvietená len v tej dobe, keď niekto stojí na priechode, boli by sme radi keby sa tento problém dokázal doriešiť.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Mesto Šaľa za minulé roky na základe nehodových štatistík a v spolupráci s mestskou a dopravnou políciou osadilo na viac ako desiatke priechodov pre chodcov dodatočné nasvietenie priechodov. Všetky náklady s tým spojené znášalo výlučne mesto Šaľa, napriek tomu, že takmer 90 % z osvetlených priechodov sú na štátnej príp. regionálnej ceste.

Mesto Šaľa pripravuje list na dotknutých správcov komunikácií so žiadosťou o spoluprácu pri riešení zvýšenia bezpečnosti chodcov.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností