Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 31.03.2017 - 08:24  //  aktualizácia: 31.03.2017 - 08:25  //  zobrazené: 565

Ohľadne prehodnotenia vynášania separovaného odpadu

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2017

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

 1. Či by sa nedalo prehodnotiť vynášanie separovaného odpadu, aby to bolo častejšie, aby ľudia nemuseli doma toľko skladovať, lebo aj teraz, keď vyložia odpad, sú to papiere, sú to plasty, niečo berú, niečo neberú, buď to zostane vonku, ale na dva-tri týždne jedno vrece tiež nie je bohviečo a tiež by museli mať doma akurát tak skládky.

 2. Kedy dostanú školské zariadenia kontajnery na separovaný odpad.

   

  V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

   

 3. V súčasnosti nie je možné meniť systém triedeného zberu. Triedený zber je podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v celom rozsahu financovaný tzv. organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV môže v zmysle zákona o odpadoch navrhovať opatrenia na zefektívnenie zberu triedených zložiek. Práve v zmysle takéhoto návrhu od našej zmluvnej OZV bola zavedená zmena od 01. 02. 2017 v systéme triedeného zberu. V súčasnosti MŽP SR prehodnocuje udelené autorizácie, na základe ktorých môžu OZV vykonávať svoju činnosť. Predpokladáme, že koncom mája bude známe, ktoré OZV zostanú a ktoré stratia autorizáciu a potom môže mesto pristúpiť k rokovaniam o prípadných zmenách v triedení komunálneho odpadu.

 4. Rozmiestňovanie kontajnerov na triedený zber začne v 13. týždni a postupne sa rozmiestnia do všetkých škôl podľa požiadaviek, ktoré nám boli zaslané zo školského úradu.

   

  S pozdravom

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

  Vypracoval:

  Ing. Edita Haládiková, referent ŽP